Koostöövõimalused

Valikukriteeriumid

Siin avaldame puidumüügikuulutused. Palun arvestage, et meil on rida kriteeriume, millele meie lepingupartnerid sh. metsa ülestöötajad peavad järgima:

Lapstööjõu kasutamine on keelatud ja sunnitöö kasutamine on keelatud

Kõigil töötajatel peavad olema kehtivad töölepingud ning nad peavad kinni töögraafikutest

Palgad peavad olema vähemalt minimaalsel lubatud tasemel või sellest kõrgemad

Meil on nulltolerants korruptsiooni suhtes

Meil on kõrged ootused keskkonnakaitsenõute täitmisele

Meil on kõrged ootused ohutus ja turvanõuete täitmisele

Narkootikumide ja alkoholi tarvitamine ei ole lubatud

Näitame valmisolekut hädaolukordadeks ja tuleohutuse vallas

Töövõtutingimuste kohta saab rohkem infot hanke käigus.