Meist

Kes me oleme

Ingka Investments Estonia OÜ on Ingka Investments BV tütarfirma, osa INGKA Grupist. Ingka Investments BV on firma, mis haldab investeeringuid säästvate ressursside ja taastuvenergia valdkondades. Ingka Investments BV tütarfirmad omavad metsamaad USA-s, Rumeenias, Leedus, Lätis ja Eestis ning firma planeerib uusi investeeringuid. Ingka Investments Estonia OÜ omab Eestis hetkel 18 400 hektarit metsamaad.

Meie lubadus

Meie lubadus on olla vastutustundlik metsaomanik. Kasutame parimaid vahendeid täna, et võimaldada metsa õiget arengut tulevikus. Oma juhtimises tahame kaitsta metsa ja metsa bioloogilist mitmekesisust. Vastutustundlik metsamajandamine tähendab meie jaoks tasakaalu inimese, keskkonna ja majanduse vahel.
Meie eesmärk on säilitada ja parandada metsa kvaliteeti. Iga meie samm on algusest peale suunatud sellele, et olla vastutustundlik metsaomanik.

Alates 2016. aasta detsembrist oleme:

Moodustanud meeskonna, mis koosneb kohalikest metsandusspetsialistidest ja koolitanud neid vastavalt meie tavadele

Istutanud igal aastal rohkem kui pool miljonit noort puud

Juurutanud ettevõttesisesed tööstandardid / Juurutanud standardid tööks tarnijate ja koostööpartneritega

Omandanud FSC® metsamajandamise sertifikaadi

Koolitanud töötajaid nii meie ettevõttesiseste standardite kui FSC® standardi osas

Viinud kohalike kogukodadega läbi meie tegevusega seotud arutelusid

Näited meie tööst, mis toetavad loodussäästlikkust: