Metsamajandamise sertifikaat

Meie nägemus metsamajandamisest on tihedalt seotud Forest Stewardship Council® (Metsahoolekogu®) vastutustundliku metsamajandamise omaga, mida saab kokku võtta 10 FSC põhimõttega. Meie suhtume metsamajandamisse austusega, kaitstes keskkonda, kogukonna vajadusi ja arvestades majanduslikke aspekte.

FSC®-C138271

Lisad